Disclaimer

GUAPPAL je brend u vlasništvu privatnog lica kao i ovaj sajt. Brend je zaštićen u Zavodu za Intelektualnu Svojinu Republike Srbije, kao i Industrijski dizajn Boce. Svaku tvrdnju i stavku koju vidite na našem sajtu proverite pozivom na broj sa kontakt strane.

GUAPPAL preduzima sve napore kako bi osigurao da informacije i podaci sadržani na ovoj internet stranici budu ispravni. Međutim, GUAPPAL ne može prihvatiti nikakvu odgovornost ili garantovati da su informacije i podaci koji se ovde pružaju ažurni i tačni.  GUAPPAL ne preuzima odgovornost za sadržaj nekakvih internet stranica vezanih pomoću hiperveze. GUAPPAL zadržava pravo izmene ili dopune informacija ili podataka koje pruža na ovoj stranici bez prethodne najave. Gde god GUAPPAL sam nudi usluge, primjenjivi su Opšti uslovi poslovanja GUAPPAL, koji su dostupni na odgovarajućem mestu.

Brend i Industrijski Dizajn: GUAPPAL ne odobrava kopiranje svog Brenda i Industrijskog Dizajna, za svako narušavanje ovog prava pristupiće zakonom predviđenim aktivnostima.

Autorsko Pravo: Sadržaj GUAPPAL internet stranice je zaštićen autorskim pravima. Kopiranje podataka, naročito korišćenje tekstova, delova tekstova ili slikovnog materijala zahteva prethodnu saglasnost GUAPPAL.

Primjenjivo pravo: Sve informacije ili podaci, njihova upotreba, kao i sve aktivnosti, tolerantnost ili neaktivnost povezane s GUAPPAL internet stranicom podležu isključivo srpskom zakonu. Mesto nadležnosti je Beograd.